Zijn de COVID-steunmaatregelen belastbaar?

Corona thema
Overige
Antwoord

Antwoord van onze partner SBB

De media heeft de laatste weken uitgebreid gecommuniceerd over de federale en de Vlaamse maatregelen om de ondernemingen financieel te steunen. Ondernemingen die niet moeten sluiten, kunnen een compensatiepremie aanvragen. Zelfstandige natuurlijke personen kunnen daarnaast ook genieten van een overbruggingsrecht. Worden die financiële steunmaatregelen nog belast, of is het een “netto” ontvangen bedrag? 

De compensatiepremie

Indien je onderneming niet verplicht moet sluiten, maar door de coronacrisis een omzetdaling kent van minstens 60 %, dan heb je (of je vennootschap) recht op de Vlaamse compensatiepremie. Dit is een eenmalige premie van 1.500 euro of 3.000 euro. Indien je onderneming meerdere vestigingen heeft, dan kan je maximaal vijf premies ontvangen. Een aanvraag kan momenteel nog niet maar zou vanaf 1 mei mogelijk zijn.

Deze premie is volgens de huidige wetgeving een belastbaar inkomen, maar de regering heeft al aangekondigd dat die met een wetswijziging zal worden vrijgesteld. Het ontvangen bedrag zal dus ook hier “netto” zijn.

Het overbruggingsrecht

Als zelfstandige (of zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap) kan je onder voorwaarden ook genieten van een (federaal) overbruggingsrecht.  Deze uitkering is een soort vervangingsinkomen dat belastbaar is in de personenbelasting. De uitkering is wel vrijgesteld van de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk