Kan een huisarts vrijstelling van sociale bijdragen krijgen?

Corona thema
Overige
Antwoord

Wanneer je zware financiële moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de coronacrisis kan je vrijstelling van sociale bijdragen vragen.

Je komt hiervoor in aanmerking als 

  • zelfstandige in hoofdberoep, 
  • meewerkende echtgenote in het maxistatuut, 
  • student-zelfstandige die minimumbijdragen van hoofberoep betaalt 
  • en als gepensioneerde zelfstandige.

Je kan via een vereenvoudigde procedure vrijstelling aanvragen voor:

  • de eerste twee kwartalen van 2020 
  • en voor jouw regularisatiebijdragen van het jaar 2018 die je moet betalen vóór 31/03 of 30/06. 

Wil je ook voor andere kwartalen een vrijstelling aanvragen, dan moet je de normale procedure volgen.  

Wil je vrijstelling aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020? Wacht dan tot je de afrekening van het tweede kwartaal hebt gekregen. Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is immers niet mogelijk. Tot en met 31 maart kan je enkel en alleen voor het eerste kwartaal een vrijstelling aanvragen.

Voor de aanvraag zelf kan je terecht op de portaalsite van de overheid of bij jouw sociaal verzekeringsfonds. Het formulier moet, samen met de nodige bewijsstukken, aangetekend verstuurd of per mail verzonden worden naar het sociaal verzekeringsfonds. Het RSVZ zal jouw aanvraag vervolgens behandelen.

Antwoord ons bezorgd door Isabel Dillen, juridisch adviseur Kenniscentrum bij SBB Accountants & Adviseurs - www.sbb.be

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk