Kan een huisarts gebruik maken van de regeling 'arbeidsongeschiktheid'?

Corona thema
Overige
Antwoord

De wetgeving inzake erkenning arbeidsongeschiktheid voorziet niet in een afwijkende regeling in het kader van het coronavirus. Dit betekent dat de gewone voorwaarden van toepassing zijn om een erkenning als arbeidsongeschikte te verkrijgen:

  • Wat houdt het in en wat zijn de voorwaarden?

Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds.

  • Kan een huisarts hiervoor in aanmerking komen?

Elke zelfstandige die ziek valt (dus ook de huisarts) komt in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering indien hij aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

  • Wat moet de huisarts doen om de steunmaatregel aan te vragen.

Hiervoor moet hij samen met de behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. De uitkering kan ten vroegste worden uitbetaald vanaf de datum waarop de arts dit document heeft ondertekend. 

Antwoord ons bezorgd door Isabel Dillen, juridisch adviseur Kenniscentrum bij SBB Accountants & Adviseurs- www.sbb.be

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk