Kan een huisarts gebruik maken van de regeling 'overbruggingsrecht'?

Corona thema
Overige
Antwoord

Wat is het overbruggingsrecht?

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen van 1.291,69 euro per maand (of 1.614,10 euro met gezinslast).
(Vervangingsinkomens worden belast als beroepsinkomen.)

Voorwaarden?

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen (745,51 euro per kwartaal), kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. 

Men heeft recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat men:

  • Ofwel in de horeca werkt (ook wanneer de zaak niet helemaal gesloten is en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of het hotel open blijft).
  • Ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer nog een deel van de activiteit of een andere zelfstandige activiteit verdergezet wordt, zoals een lesgever die zijn webshop nog uitbaat). 
  • Ofwel wanneer men door het coronavirus de activiteiten minstens zeven opeenvolgende dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat men weinig klanten heeft of uit voorzorg). In dat geval mag men tijdens die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen.

Behoort men tot deze laatste groep - die minstens zeven opeenvolgende dagen zijn activiteiten onderbreekt - dan zijn bepaalde activiteiten toch toegestaan zonder dat men de uitkering verliest:

Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen; maar ook een absoluut noodzakelijk onderhoud of een noodzakelijke herstelling door garagisten, elektriciens, loodgieters … Noodzakelijk betekent dat zonder deze interventie de veiligheid of hygiëne in het gedrang komt. 

Artsen?

Wij hebben ons verder geïnformeerd bij het RSVZ met de vraag of artsen hiervoor in aanmerking komen. Zij gaven aan dat als de huisarts zijn activiteiten minstens 7 dagen stopzet in maart en/of april, hij in aanmerking komt voor de uitkering van maart en/of april. Ook op hen is de maatregel dus van toepassing. Enkel dringende medische zaken zijn in de onderbrekingsperiode toegestaan. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een verklaring op eer. Een controle achteraf is altijd mogelijk. Onterecht genoten uitkeringen zullen moeten worden terugbetaald.

De arts kan dus een aanvraag indienen indien hij meent te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Het RSVZ informeerde ons ook dat elk sociaal verzekeringsfonds zelf oordeelt over de aanvragen van de zelfstandigen die bij haar aangesloten zijn. Bij twijfel kan de arts steeds navraag doen bij zijn sociaal verzekeringsfonds.

Hoe aanvragen?

Het overbruggingsrecht wordt aangevraagd via het sociaal verzekeringsfonds. Hoe je dat precies doet, lees je hier.

Ik geef ook graag een antwoord mee op enkele veel gestelde vragen die wij krijgen van ondernemers m.b.t. het overbruggingsrecht:

Mag een zelfstandige nog inkomsten ontvangen (en een bedrijfsleider een loon) wanneer hij het overbruggingsrecht aanvraagt? 
JA. Men mag nog inkomsten genereren. De enige noodzakelijke voorwaarde om recht te mogen hebben op de overbruggingsuitkering bestaat er in dat je ofwel verplicht (geheel of gedeeltelijk) moet sluiten van de overheid, ofwel dat je op eigen initiatief je activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen stopzet.

De zelfstandige heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen in maart. Hij is in de loop van maart terug genezen maar moet sluiten n.a.v. het coronavirus (omzetdaling, annuleringen, …). Kan hij dan voor maart ook nog een overbruggingsrecht aanvragen?
Neen, hij heeft maar recht op een overbruggingsuitkering vanaf de maand april op voorwaarde dat hij in april voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van deze uitkering (verplichte sluiting opgelegd door de overheid ofwel sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen).

De zelfstandige heeft overbruggingsrecht gevraagd en valt dan ziek. Quid?
Wanneer de klant in maart of april een overbruggingsuitkering krijgt en hij wordt ziek, dan moet hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds. Krijgt hij ook effectief een uitkering van zijn ziekenfonds, dan verliest hij het overbruggingsrecht vanaf de volgende maand.

Antwoord ons bezorgd door Nathalie Put, starterscoördinator bij SBB Accountants & Adviseurs- www.sbb.be

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk