Hebben artsen recht op een compensatiepremie?

Corona thema
Overige
Antwoord

De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Deze nieuwe maatregel is bedoeld voor zelfstandigen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct wel zware beperkingen ondervinden. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

Ook voor artsen

Artsen kunnen een compensatiepremie aanvragen, mits motivering. Men moet wel een omzetverlies van 60% kunnen aantonen in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.  Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont, mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode. Een verklaring op eer volstaat bij de aanvraag. 

Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. 

Wat zijn de modaliteiten? 

  • De éénmalige compensatiepremie bedraagt € 3.000. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn;
  • Zelfstandigen in bijberoep:
    • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
    • die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  • Het omzetverlies is minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
  • VZW's kunnen ook een beroep doen op deze compensatiepremie, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Compensatiepremie aanvragen? 

U kan de compensatiepremie aanvragen via deze link. Aanvragen moeten voor 30 juni 2020 ingediend worden.

In de motivering kan u volgende argumenten gebruiken:

1) Met ingang van 14 maart 2020 werden door het Comité Hospital & Transport Surge Capacity richtlijnen uitgevaardigd met het oog op de annulatie en het uitstel van alle niet-essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen in alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen en privé-klinieken in ons land, om de capaciteit te waarborgen om patiënten COVID-19 de best mogelijke zorg toe te kunnen dienen. Deze maatregel is ook van toepassing op de ambulante zorg, in privépraktijken.

2) Er wordt de burgers aangeraden om enkel voor dringende en noodzakelijke zorg ambulant op raadpleging te gaan. Als zij die inschatting moeilijk kunnen maken, moeten ze contact opnemen met hun zorgverlener. Het is aan de zorgverleners om te bepalen wat dringende en noodzakelijke zorg is die niet kan uitgesteld worden.

3) Maart en april waren volgende verplaatsing toegelaten (communicatie crisiscentrum:Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, …)

Argument 2 en 3 maken dat burgers enkel met dringende klachten nog naar de huisarts kunnen. 

Hoe kan u het omzetverlies aantonen? Op het moment van de aanvraag volstaat een verklaring op eer om de omzetdaling aan te tonen. De verklaring moet later wel gestaafd kunnen worden met de nodige bewijsstukken. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van volgende elementen: dagontvangsten, geleverde prestaties, tijdregistratie. Belangrijk: alle bewijsstukken moeten vijf jaar bijgehouden worden met het oog op mogelijke controle!

 

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk