Wat doet Domus Medica in verband met het coronavirus?

Corona thema
Overige
Antwoord

Domus Medica is zelf geen deskundige op het gebied van coronavirussen. Wij baseren onze adviezen op de informatie en adviezen die wij krijgen van de overheden (regionaal, federaal, Europees en WHO). Domus Medica houdt ook contact met de regionale en federale overheden om vragen en zorgen van huisartsen en huisartsenkringen te beantwoorden en onder de aandacht te brengen. 

De situatie – en daarmee ook de huidige adviezen – is aan verandering onderhevig, aangezien het gaat om een uitbraak van een nieuw virus waarover nog diverse onduidelijkheden bestaan. Wij adviseren huisartsen om de berichtgeving hierover in de gaten te houden.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk