Wanneer schrijft de huisartsen een attest van arbeidsongeschiktheid? Hoe gaat dat praktisch? Wat met werkgevers die een specifieke vorm van attest verwachten?

Corona thema
Overige
Antwoord

De huisarts schrijft een attest voor arbeidsonbekwaamheid voor 7 dagen voor patiënten die symptomen van luchtwegeninfectie vertonen. Een patiënt die symptomen van luchtweginfectie vertoont mag het huis niet verlaten gedurende ten minste 7 dagen en tot de symptomen verdwenen zijn.

De huisarts kan dus geen attest voor arbeidsonbekwaamheid schrijven indien de patiënt niet ziek is. Er is geen 'attest voor thuiswerk'. Zorg voor zieke kinderen kan via sociaal verlof. Gezonde kinderen kunnen vanaf maandag 16/3 opgevangen worden in de scholen.

Op het attest moet de zinsnede over het uitgevoerde onderzoek worden aangepast (bvb. 'Ondergetekende verklaart persoonlijk te hebben ondervraagd').
Domus Medica heeft aan de EMD-ontwikkelaars gevraagd een aangepast attest in hun EMD toe te voegen. We kregen hierover al bevestigend antwoord van CGM Daktari, Windoc, Corilus CareConnect en Prodoc. Allicht zullen dan anderen spoedig volgen.

De huisarts kan een attest invullen, afdrukken, ondertekenen, inscannen of fotograferen en via e-mail bezorgen. We raden aan om uitsluitend ondertekende attesten aan patiënten af te leveren. 
Laten ophalen door een gezonde huisgenoot/buur kan eventueel, maar adviseren we niet als eerste keuze.

Bedrijven en organisaties uit de publieke sector vragen vaak een specifiek document in te vullen voor arbeidsongeschiktheid. Vaak kan dit document van de website van de werkgever gedownload worden. In dat geval adviseren we dat de huisarts dit document invult.

Als dat onmogelijk is schrijft de huisarts in elk geval het gewone attest voor arbeidsongeschiktheid uit en noteert dit in het EMD, zodat later op basis hiervan alsnog het specifieke formulier kan ingevuld worden. De patiënt moet hierover zijn werkgever contacteren en moet na de epidemie zelf het in te vullen attest voorleggen aan de huisarts.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk