Navorming en LOK's worden geannuleerd. Hoe zit dat met de accreditering?

Corona thema
Overige
Antwoord

De dienst accreditering van het Riziv is op de hoogte dat er activiteiten worden geannuleerd door het coronavirus. Indien de verlenging moet worden ingediend en er is een tekort door het annuleren van een activiteit omwille van het coronavirus, kan de arts in het voorziene tekstvenster de reden opgeven voor het tekort. De accrediteringsstuurgroep zal dan een beslissing nemen over het dossier. 

Artsen mogen ervan uitgaan dat binnen de mate van het redelijke rekening zal gehouden worden met de uitzonderlijke situatie.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk