Kan een huisarts gebruik maken van de regeling 'hinderpremie'?

Corona thema
Overige
Antwoord

Wat is de hinderpremie?

Een belastingvrije subsidie van 4.000 euro om ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen financieel te ondersteunen tijdens de periode van verplichte sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen.

Moet de onderneming na 6 april nog steeds alle dagen gesloten blijven, dan ontvangt ze een bijkomende sluitingspremie van 160 euro per verplicht sluitingsdag.

Voorwaarden?

Men kan de premie alleen aanvragen in geval van verplichte sluiting van de fysieke locatie (winkel, toonzaal, enz.). Wie verplicht moet sluiten, staat opgelijst in de FAQ lijst van de Nationale Veiligheidsraad

De andere voorwaarden zijn:

  • Men is zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;
  • Het gaat om een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst;
  • Het gaat om een vereniging met economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst;
  • De onderneming of zelfstandige is actief in de KBO. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bv. faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort);
  • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest;
  • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Niet voor artsen

Artsen mogen hun beroep blijven uitoefenen en komen bijgevolg niet in aanmerking voor deze subsidie. 

Hoe aanvragen?  

De hinderpremie wordt aangevraagd via de online toepassing op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Antwoord ons bezorgd door Nathalie Put, starterscoördinator bij SBB Accountants & Adviseurs- www.sbb.be

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk