Welke persoonlijke beschermingsmaatregelen dient een arts te treffen bij bezoek aan een woonzorgcentrum?

Corona thema
Infectiebescherming
Antwoord

Op basis van expert advies moet een zorgverlener die een patiënt bezoekt in een instelling voor langdurige zorg tijdens de COVID-19-uitbraak altijd strikte hygiënische maatregelen nemen en een mondmasker dragen om de bewoners te beschermen. Als er COVID-19-gevallen bekend zijn in de instelling of als de patiënt ademhalingssymptomen of koorts heeft, moet de zorgverlener alle aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (schort, handschoenen, oogbescherming, FFP2 / N95-masker of, indien niet beschikbaar, een chirurgisch mondmasker). 


Meer info en referenties, vindt u hier.
 

Dossiertype
Wetenschappelijk