Wat met COPD patiënten die chronisch onder medrol staan. Bij nieuwe COPD opstoot (dus corona) medrol opdrijven of niet?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Aangezien er momenteel geen evidence is dat het toedienen van Medrol bij een patiënt die lijdt aan COVID-19 nefast is, raad men aan om het huidige COPD  behandelingsschema toe te passen.  Dit impliceert dat er bij een COVID-19 gemedieerde exacerbatie van COPD wordt geopteerd voor een opdrijving van medrol om de exacerbatie te onderdrukken. Dit wordt ook gestaafd door huidige guidlines van de WHO (12, 13). Aangezien er uit dit literatuur onderzoek voortvoloeit dat er clinical trials aan de gang zijn over het gebruik van corticosteroiden specifiek tegen COVID-19, kan er geimpliceerd worden dat  het gebruik van bv. Medrol niet nefast is voor de patiënt in het kader van COVID-19. (16)

Antwoord bestanden
Dossiertype
Wetenschappelijk