Er zijn signalen dat kritisch zieke COVIDs enorm pro-trombogeen zijn. Wat kan een huisarts doen?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Op basis van deze literatuurstudie kunnen we besluiten dat voornamelijk ernstige COVID-19 patiënten pro-trombogeen zijn.

Als huisarts kan er een bijdrage geleverd worden aan de vroegtijdige detectie van ernstige gevallen. De parameter die in de meeste studies op de voorgrond staat ter detectie van coagulopathie bij COVID-19 patiënten is D-dimeren. Farmacologische tromboprofylaxe heeft enkel voordeel bij patiënten met een significante coagulopathie. In de literatuur wordt tromboprofylaxe enkel beschreven bij gehospitaliseerde patiënten, waardoor er data ontbreekt over hoe dit concreet aangepakt moet worden in de eerste lijn.

Met betrekking tot mechanische tromboprofylaxe, hebben we slechts één guideline gevonden. Deze geeft aan dat mechanische tromboprofylaxe enkel is aangewezen indien trombocyten < 30 000 of bij bloeding, dus systematisch gebruik van TED-kousen of Dauerwindels is niet aangewezen.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk