Hoe kan voldaan worden aan de voorwaarden voor een 'telefonisch consult' tijdens de wachtdienst?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Een voorwaarde die de Orde der Artsen oplegt voor een 'telefonisch consult' is dat de arts toegang heeft tot het elektronisch medisch dossier. In de eigen praktijk heeft de eigen huisarts vanzelfsprekend toegang tot het patiëntendossier.

Tijdens een wacht kan via telefoon het rijksregisternummer gevraagd worden. Op basis daarvan kan een dossier aangemaakt worden en toegang tot de sumehr verkregen worden. 

Indien het nodig zou zijn om op basis van zo'n telefonisch consult tijdens bvb. een weekendwacht een attest voor arbeidsongeschiktheid uit te schrijven, dan raden we aan om dit enkel te doen voor de periode van de wachtdienst. Op de eerstvolgende normale werkdag moet de patiënt dan weer contact nemen met de eigen huisarts voor verder opvolging.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk