Kan ambulant behandelen met azithromycine/plaquenil?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Huisartsen merken op dat er frequent een anamnese en klinisch onderzoek is dat zowel compatibel kan zijn met COVID-19 maar ook mycoplasma. Vaak wordt hierbij in het bloed ook een stijging van IgM mycoplasma gezien. Hierbij volgende vragen/bemerkingen: 

1) beschrijving van de surinfecties mycoplasma gebaseerd op stijging van IgM/IgG, zou hier dan niet eerder sprake kunnen zijn van aspecifiek meestijgen van antistoffen mycoplasma of kruisreactiviteit op de testing?

Zijn er wetenschappelijke studies hieromtrent lopende in de eerstelijn? zo niet, zijn er plannen om deze op korte termijn op te starten?  

De diagnose van Mycoplasma kan niet op deze manier kan gesteld worden, dus men kan hier ook geen uitspraken over doen. Om een infectie met mycoplasma aan te tonen moet je een titerstijging kunnen aantonen (2 bloedafnames met min 10 dagen tussen), IgM kan immers lang aanwezig blijven na een (vaak asymptomatische) infectie. Om de diagnose van Mycoplasma te stellen moet een PCR gebeuren.

Er zijn momenteel geen studies beschikbaar die op dit topic ingaan. We hebben geen weet van studies die hierover opgestart zullen worden.

2) In de ziekenhuissetting wordt regelmatig een behandeling met Azithromycine +/- chloroquine toegepast. Is dit owv het anti-inflammatoir karakter van azithromycine of is er  reële (op PCR bevestigde) surinfectie mycoplasma? zo ja, is er een inschatting van de frequentie?

Er zijn momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar over het werkingsmechanisme van Azithromycine +/- chloroquine bij covid-19.

Kan een behandeling met Azithromycine +/- Plaquenil een verschil maken voor de ambulante patiënten of de patiënten in WZC? Ja of neen, indien niet gekend, zijn er wetenschappelijke studies hieromtrent lopende in de eerstelijn? zo niet, zijn er plannen om deze op korte termijn op te starten?

Het bcfi raadt azithromycine ter behandeling van COVID-19 NIET aan, noch in de eerste lijn noch in het ziekenhuis. azithromycine heeft geen bewezen werkzaamheid bij COVID-19, en bij associëren met hydroxychloroquine en andere QT-verlengende medicatie vergroot het risico van QT-verlenging en torsades de pointes. Rekening houdend met een mild verloop van de ziekte bij >80% van de besmette personen, zijn klinische indrukken van een gunstig effect van een geneesmiddel echt te onbetrouwbaar om door te wegen in de plaatsbepaling ervan.

https://www.bcfi.be/nl/gows/3337

Ook voor hydroxychloroquine is er nog steeds geen bewijs van werkzaamheid en zijn er zelfs rapporten over zeer ernstige ongewenste effecten.

https://www.bcfi.be/nl/gows/3338

Verschillende gecontroleerde onderzoeken zijn wereldwijd gestart.

De adviezen rond het behandelen van een pneumonie in de ambulante setting blijven dezelfde als deze buiten de coronacrisis. Azithromycine is dus geen eerste keus.

Zie https://www.bcfi.be/nl/chapters/12?frag=8000010

Acute infecties van de lage luchtwegen bij volwassenen

 • Zonder co-morbiditeit:
  • oraal amoxicilline
   • 3x 1 g per dag gedurende 7 dagen
 • Met co-morbiditeit of bij aspiratiepneumonie:
  • oraal amoxicilline-clavulaanzuur
   • 875 mg 3x per dag gedurende 7 dagen
 • Indien er geen verbetering optreedt binnen 48 uur: mogelijkheid van atypische pneumonie overwegen (2C)
  • bij ernstige klinische toestand: hospitalisatie
  • indien de klinische toestand thuisbehandeling toelaat: een macrolide aan de behandeling toevoegen en herevalueren na 48 uur (2C). Indien nog geen verbetering na 48 uur: alsnog hospitaliseren.
  • azithromycine oraal
   • 500 mg per dag gedurende 3 dagen

Beschikbaarheid van azithromycine/plaquenil? indien onvoldoende beschikbaar, in welke mate wordt hierop ingezet om extra productie te stimuleren?

Gezien er geen indicaties zijn, is deze vraag op dit ogenblik niet relevant.

Dossiertype
Wetenschappelijk