Is pneumococcenvaccinatie nog aangeraden?

Corona thema
Infectiebescherming
Antwoord

Tal van virale infecties, inclusief coronavirussen, kunnen de vatbaarheid voor en de ernst van een pneumokokken pneumonie doen toenemen (1,2). Er zijn momenteel weinig gegevens over de kans op een (ernstige) pneumokokken pneumonie bij een Covid-19.

Er is dus tot op heden geen indicatie om in het kader van de Covid-19 pandemie extra tegen pneumokokken te vaccineren.

De huidige aanbevelingen van de Hoge gezondheidsraad om kinderen en bepaalde volwassenen te vaccineren tegen pneumokokken blijven gelden (3,4). Dit is een goede gelegenheid om in  de aanbevolen risicogroepen de vaccinatiegraad te optimaliseren.

Dossiertype
Wetenschappelijk