Is er een negatief effect op het verloop van de luchtwegenaandoening bij corona, door het gebruik van bijvoorbeeld symbicort?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

In de huidige literatuur is er niets bekend over het negatieve effect van inhalatiecorticoïden op het verloop van de luchtwegaandoeningen van COVID-19. Conform de richtlijnen wordt er aangeraden om aan de behandelingschemata van astma geen wijzingen toe te passen. Over de toedieningsvorm van de inhalatie medicatie, wordt momenteel het gebruik van vernevelingstoestellen afgeraden vanwege het vergrote risico op verspreiding van het SARS-CoV-2. Conform de richtlijnen wordt er aangeraden om dosisaerosolen met voorzetkamer te gebruiken.

Dossiertype
Wetenschappelijk