Zijn er richtlijnen voor woonzorgcentra en zorgvoorzieningen met kwetsbare mensen?

Corona thema
Organisatie van de zorg
Antwoord

De richtlijnen voor woonzorgcentra en zorgvoorzieningen worden gepubliceerd op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Deze richtlijnen kunnen veranderen (en doen dat met de regelmaat van de klok). U vindt updates via:

Enkele geriaters en huisartsen hebben een document gemaakt dat kan helpen om voor bewoners van woonzorgcentra een risk/benefit analyse te maken wanneer moet beslist worden iemand al dan niet te laten opnemen in het ziekenhuis, rekening houdend met de huidige ethische aanbevelingen. 

Het Crataegus Platform (www.crataegus.be) van CRA’s in Vlaamse woonzorgcentra heeft begrip voor de stresserende omstandigheden waarin momenteel moet gewerkt worden in woonzorgcentra. Om de zorg voor de personen die wonen in een woonzorgcentrum vol te kunnen houden is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de voorop gestelde richtlijnen zoals die terug te vinden zijn op www.sciensano.be en dat voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar is voor personeel en residenten.

Deze praktische aanbevelingen m.b.t. het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) en cohortering in de woonzorgcentra (WZC) werden opgesteld door Artsen Zonder Grenzen (AZG). Deze aanbevelingen kunnen ook van toepassing zijn op andere (gesloten) centra zoals psychiatrische verzorgingstehuizen of voorzieningen voor mensen met een beperking.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk