Kan een richtlijn gemaakt worden voor patiënten in thuiszorg die zorg na ontslag bij een genezen COVID-19 nodig hebben?

Corona thema
Organisatie van de zorg
Antwoord

Het is nog onduidelijk hoe lang patiënten besmettelijk blijven na verdwijnen van de symptomen. Gemiddeld blijft de PCR positief tot 10 dagen na de eerste symptomen, bij ernstige gevallen kan dit echter sterk oplopen (tot 37 dagen).

Na ontslag uit het ziekenhuis verder thuisisolatie en hygiënemaatregelen tot:

  1. minstens 3 dagen na verdwijnen van de koorts en tot de andere symptomen duidelijk verbeterd zijn

EN

  1. tot minstens 14 dagen na het begin van de symptomen, gezien het een ernstige case betreft

Daarna volgt de patiënt verder de adviezen die voor de hele bevolking gelden.

Voor zorgverleners in de thuiszorg bij ontslagen patiënten geldt het advies dat zij  veiligheidshalve tot minstens 30 dagen na het optreden van de eerste symptomen bij de patiënt de beschermingsmaatregelen in acht moeten nemen, zo nodig langer mocht de patiënt nog symptomen hebben.
(Voor meer details en achtergrondinformatie, zie het document in bijlage.)

Dossiertype
Wetenschappelijk