Kunnen we patiënten in WZC die oorspronkelijk COVID 19 positief waren en reeds tien dagen geen symptomen of klachten vertonen, kunnen we deze patiënten uit de cohorte halen om aldus plaats te kunnen maken voor nieuwe patiënten?

Corona thema
Organisatie van de zorg
Antwoord

Uit: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Draaiboek_cohorteren_WZC_26-04-2020%20DEF.pdf

14. OPHEFFEN VAN HET VERBLIJF IN DE COHORTE

Cohorte in een aparte ruimte, zaal of deel van een afdeling

Een (mogelijke) COVID-19 bewoner blijft op de cohorte: minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de klachten. Hij kan nadien naar een niet-COVID-19 afdeling maar kan ook indien dit logistiek niet haalbaar is langer op de cohorte blijven. De asymptomatische bewoner met positief testresultaat die op een cohorte werd ondergebracht, blijft minimum14 dagen op cohorte, te tellen vanaf de dag van de staalafname, indien hij nadien geen symptomen ontwikkelt. Ontwikkelt de bewoner alsnog symptomen, dan verlaat hij de cohorte14 dagen na de start van de symptomen en tot alle symptomen verdwenen zijn.

Cohorte op een volledige afdeling

De volledige cohorte mag opgeheven worden wanneer er 14 dagen verlopen zijn sinds de startdatum van de symptomen van de laatste (mogelijke) COVID-19 bewoner en tot het einde van de symptomen, en/of er 14 dagen verlopen zijn sinds de dag van staalafname bij asymptomatische positief geteste bewoners. Indien logistiek mogelijk, wordt een ‘genezen’ bewoner terug naar een kamer op een niet-(mogelijk) COVID afdeling overgebracht (ten vroegste 14 dagen na de start van de symptomen), zo niet dan blijft deze bewoner zolang als nodig op de cohorte.

Dossiertype
Wetenschappelijk