Kunnen de nomenclatuurnummers 101990 en 101135 gebruikt worden bij een patiënt met een buitenlandse ziekteverzekering?

Corona thema
Organisatie van de zorg
Antwoord

Riziv:

Als de patiënten buitenlandse verzekerden zijn die genieten van een Belgische ziektekostenverzekering, betaald door een andere staat, in overeenstemming met Europese regelgeving of een bilaterale overeenkomst (bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in België met een Europese kaart ziektekostenverzekering (EZVK/CEAM/EZVK) of woonplaats in België met een S1-formulier, kunnen ze profiteren van ondersteuning voor telefonisch overleg georganiseerd in het kader van de Covid-19 pandemie. Deze personen hebben in principe ook voor andere dan Covid-19 gerelateerde zorgen, ook al een keuze gemaakt van Belgisch ziekenfonds waar zij de medische kosten laten terugbetalen. Als zij dat nog niet gedaan hebben, moet u hun aan raden van dat alsnog te doen.
 
In dat geval kunt u dus gebruik maken van het derde betaler systeem waarmee u rechtstreeks bij een Belgisch ziekenfonds, de 20 euro voor het telefonisch consult, kan factureren. Het Belgische ziekenfonds zal deze claim dan verhalen op de buitenlandse verzekeraar, zoals bij andere zorg aan buitenlandse verzekerden die genieten van een Belgische ziektekostenverzekering op basis van een internationaal document (bijvoorbeeld EHIC of formulier S1).

Bijkomende vragen omtrent internationale verdragen, verordeningen of patiënten mag u altijd richten aan RIR@riziv-inami.fgov.be

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk