Hoe kunnen we de reguliere zorg voor niet COVID-19 patiënten heropstarten?

Corona thema
Organisatie van de zorg
Antwoord

Domus Medica stelde een synthesedocument voor de veilige heropstart van reguliere zorg voor patiënten NIET verdacht van COVID-19.

Dit synthesedocument geeft de grote lijnen weer voor huisartsen in het veilig werken voor patiënten zonder verdenking op COVID-19. Het is een algemene richtlijn voor de huisartsgeneeskunde; een soort checklist om alle hygiënische maatregelen te overlopen. We nodigen alle huisartsen uit om aan de hand van deze algemene richtlijn praktijkvergaderingen te houden, discussies op te starten en intervisiegroepen bijeen te roepen om de concrete uitwerking in elke praktijkvorm te bespreken. Want iedere praktijk kan bijdragen aan het indijken van de epidemie, en kan tegelijk de reguliere zorg opnemen voor zijn patiënten.

De 'tien vuistregels voor een veiliger heropstart' geven de krachtlijnen van het synthesedocument weer.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk