Wat met patiënten die geen rijksregisternummer hebben?

Corona thema
Testen & contactonderzoek
Antwoord

Als een patiënt niet over een rijksregisternummer beschikt, is er de mogelijkheid om een BIS-nummer aan te maken. Zo wordt de patiënt geregistreerd in het BIS-register, een aan het rijksregister complementair register. Er zijn veel vragen over hoe dit in de verschillende pakketten nu concreet dient te gebeuren. We bevraagden de verschillende EMD-pakketten, en geven hier alvast de procedures mee voor de pakketten waarvan we al antwoorden ontvingen. Deze pagina wordt nog aangevuld met nieuwe informatie zodra we deze ontvangen.

Belangrijk om te onthouden is verder dat de aanmaak van een BIS-nummer een sterke impact heeft, omdat het, net als het rijksregisternummer, als officiële en unieke identificatie geldt. Het kan dus enkel als er zeker geen rijksregisternummer of reeds bestaand BIS-nummer terug te vinden is, wordt in samenspraak met de patiënt opgestart en bevat zo veel mogelijk informatiegegevens van de patiënt (vb. op basis van andere officiële documenten waarover de patiënt beschikt, zoals rijbewijs, paspoort,…).

Opgelet: in Mediris is deze functie niet beschikbaar en ook bij de de wijkgezondheidscentra werkt dit niet. Voor die laatste wordt aan een oplossing gewerkt.

Een 'BIS-nummer' kan aangemaakt worden op basis van een set van minimale identificatiegegevens:

  • MID 1a: naam, eerste voornaam, geboortedatum, contactadres in België
  • MID 1b: naam, eerste voornaam, geboortedatum, verblijfsadres in het buitenland
  • MID 2: naam, eerste voornaam, geslacht, geboortedatum en -plaats (d.w.z. het land en de plaats)

We vroegen specifieke instructies op bij de softwareontwikkelaars. U vindt hier instructies voor CareConnect (let op: u heeft de laatste versie van de software nodig; er is 14/5 nog een update geweest m.b.t. dit aspect) en HealthOne. 

Antwoord bestanden
Dossiertype
Niet-wetenschappelijk