Triagecentra krijgen een afnamefunctie. Wat betekent dit exact?

Corona thema
Testen & contactonderzoek
Antwoord

De interministeriële conferentie van 7 mei besliste om de functie van een triagecentrum uit te breiden naar afnamefunctie.

Naast hun 'triagefunctie' krijgen de triagecentra een ‘afnamefunctie’ toegewezen die het mogelijk moet maken om de testvraag op te vangen voor elke persoon die voldoet aan de voor het testen gedefinieerde criteria2 en die niet in een residentiële of collectieve structuur is opgenomen. Dit neemt niet weg dat ook individuele artsen zelf een staalafname van hun patiënten kunnen uitvoeren. De beslissing om een patiënt te testen wordt echter altijd genomen door de (huis)arts, die de test aan de patiënt moet voorschrijven voordat hij/zij naar het triagecentrum wordt doorverwezen.

Het gaat er dus om een alternatief op de reguliere staalafname bij de behandelend arts te
bieden. Het biedt ook een mogelijkheid tot verwijzing aan alle artsen die niet over de nodige materiaal beschikken om zelf stalen te nemen, of die deze testen niet kunnen afnemen in een veilige omgeving of die niet over adequate beschermingsmiddelen beschikken. Het vermijdt tegelijkertijd dat de patiënten zich in groten getale in ziekenhuis- of privé-laboratoria aanmelden.

De afnamefunctie van de triagecentra kan ook worden ingeschakeld om bepaalde testen uit te voeren op verzoek van de callcenters die zijn opgezet in het kader van de screening- en follow-upstrategie voor mensen die in nauw contact zijn geweest met mensen die positief hebben getest. In sommige gevallen kunnen deze verzoeken betrekking hebben op asymptomatische personen.

De afnamefuncties zijn dus geschikt voor twee categorieën van patiënten:

  • symptomatische patiënten doorverwezen door hun huisarts die een test heeft
    voorgeschreven
  • asymptomatische patiënten die door de callcenters worden doorverwezen en voor wie het voorschrift voor het laboratorium door het triagecentrum zelf wordt opgemaakt.

Daarentegen zullen de afnamefuncties van de triagecentra geen testen uitvoeren op asymptomatische personen die door instellingen of bedrijven zouden worden aangevraagd in het kader van de arbeidsgeneeskunde.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk