Wanneer moet een 'quarantainegetuigschrift' afgeleverd worden?

Corona thema
Testen & contactonderzoek
Antwoord

Een zogenaamd 'quarantainegetuigschrift' wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven omwille van het feit dat zij in nauw contact hebben gestaan met een COVID-19 patiënt. Dit quarantainegetuigschrift staat niet gelijk aan een arbeidsongeschiktheidsattest en wordt voorzien door de Vlaamse overheid.

Wat is de rol van de huisarts? 

Indien een patiënt met vermoeden van COVID-19 zich meldt bij de huisarts dan moet de patiënt getest worden. Deze patiënt met symptomen krijgt vervolgens een arbeidsongeschiktheidsattest.

Conform de richtlijn van Sciensano moeten huisgenoten van deze vermoedelijke COVID-19-patiënt onmiddellijk in quarantaine gaan. Het is aan de huisarts om een quarantaine attest te schrijven voor de huisgenoten, tot het resultaat gekend is. Dit geldt ook voor huisgenoten van patiënten waarbij een sterk vermoeden van COVID-19 is. 

Indien een huisgenoot ook symptomen heeft, is dit ook een zieke persoon en kan je daar ook een arbeidsongeschiktheidsattest voor schrijven en moet die ook getest worden. 

Concrete acties bij vermoeden COVID-19 

 1. De patiënt belt naar huisarts voor een telefonische anamnese
 2. De huisarts beslist of een staalafname moet gebeuren. 
  • Indien geen staalafname: de arts oordeelt welke behandeling en attestering noodzakelijk is.
  • Indien staalafname: de arts geeft de patiënt een arbeidsongeschiktheidsattest van 7 dagen. 
 3. De huisarts informeert de patiënt en bevraagt de patiënt naar zijn huisgenoten. De huisgenoten moeten alvast in quarantaine tot het resultaat van de test.
 4. Indien een huisgenoot van thuis uit kan werken, is er in principe geen attest nodig. De huisgenoot dient zich wel aan de richtlijnen te houden van Sciensano. Indien de huisgenoot fysiek aanwezig moet zijn op het werk dan geeft de huisarts het quarantaineattest tot de uitslag van de test. Met betrekking tot kinderen:
  • kinderen die niet naar school moeten geen attest
  • Kinderen die wel naar school moeten attest tot resultaat

Indien de test negatief is en de huisarts die niet wil overrulen, belt de huisarts naar de patiënt met het resultaat en kunnen de huisgenoten terug hun normale activiteiten hernemen en wordt de quarantaine opgeheven voor de huisgenoten. Voor de patiënt beslist de huisarts hoe lang de arbeidsongeschiktheid nog moet duren.

Inden de test positief is, zal de huisarts de patiënt bellen met het resultaat en melden dat de patiënt zal gecontacteerd worden door een callcenter dat vragen zal stellen over de contacten die de patiënt heeft gehad gedurende de laatste twee dagen voor de symptomen begonnen zijn. De huisarts vermeldt ook dat de huisgenoten van het callcenter een quarantaine attest zullen krijgen voor de volle veertien dagen, vanaf het begin van de symptomen van de patiënt.

Indien de test negatief en de huisarts beslist om deze te overrulen (vb. patiënt heeft typische symptomen van COVID-19), dan belt de huisarts naar deze patiënt en geeft hij aan dat de patiënt een negatieve PCR-test heeft, maar dat de huisarts oordeelt dat het gaat om COVID-19. Voor de contacttracing geldt dit als een positief resultaat. Hieruit vloeien dezelfde acties als bij een positief resultaat. 

Wat met zorgverleners?

 • Zorgverleners met een positieve PCR-test die asymptomatisch zijn
  Indien de beschikbaarheid van personeel beperkt is, kan de persoon verder werken mits het dragen van een masker en een verscherpte handhygiëne, maar enkel op een COVID afdeling of in een COHORTE equipe (zorgverleners die enkel bij COVID positieve patiënten thuiszorg geven.
 • Asymptomatische zorgverleners die een nauw contact hebben met een bevestigde COVID-19 patiënt
  • Asymptomatische nauwe contacten moeten niet getest worden om een besmetting uit te sluiten, behalve indien zij beroepshalve na afloop van de periode van thuisisolatie contact zullen hebben met personen die een risico hebben op een ernstige vorm van COVID-19. 
  • In dat geval moeten zij op tussen dag 11 en 13 van de isolatieperiode een test laten uitvoeren (na telefonisch contact met de huisarts) om een asymptomatische infectie uit te sluiten. 
  • Ook de nauwe contacten die omwille van een personeelstekort verder blijven werken moeten tussen dag 11 en 13 getest worden. 
  • Het vroeger uitvoeren van een test heeft geen bijkomende waarde (de persoon kan nog in incubatieperiode zitten) en kan enkel leiden tot een vals gevoel van veiligheid bij een negatief resultaat
Dossiertype
Niet-wetenschappelijk