Wat met het geneesmiddelenvoorschrift tijdens deze periode?

Corona thema
Organisatie van de zorg
Antwoord

Bij aanmaak van een elektronisch voorschrift wordt dit op de Recip-e server geplaatst. De patiënt kan dus ook zonder het Bewijs Elektronisch Voorschrift (papier met het voorschrift) medicatie laten afleveren door de apotheker indien hij over de RID-code beschikt. Deze staat bovenaan het voorschrift (afgeprint of digitaal) in het formaat 'BEP123ABC456'. Die kan telefonisch aan patiënt of apotheker worden meegedeeld, of kan de patiënt ook zelf terugvinden op Mijngezondheid.be bij zijn openstaande voorschriften.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk