Wat als ik mijn praktijk moet sluiten wegens ziekte? Wie gaat me vervangen?

Corona thema
Organisatie van de zorg
Antwoord

Indien een huisarts symptomen van luchtweginfectie heeft: onmiddellijk stoppen met werken, zich laten testen en in afwachting van de test in afzondering blijven. Hij of zij kan niet-patiënt-gebonden taken op zich nemen (vb. telefonische triage).

Indien de arts positief test

  • Thuisisolatie is geïndiceerd voor een minimum van 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.
  • Draag bij de terugkeer naar het werk te allen tijde een chirurgisch masker in de zorginstelling totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.

Bij een negatief resultaat, kan het werk hernomen worden zodra de klinische toestand dat toelaat maar met het dragen van een chirurgisch masker tot volledig verdwijnen van symptomenthuisisolatie conform gewone patiënten tot de symptomen verdwenen zijn. Indien negatief kan de arts het werk hervatten.

Mogelijk heeft de huisartsenkring een draaiboek klaar voor opvang van patiënten bij het plots wegvallen van een collega. Informeer u bij uw kring.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk