Wat als ik mijn praktijk moet sluiten wegens ziekte? Wie gaat me vervangen?

Corona thema
Infectiebescherming
Antwoord

Indien een huisarts symptomen van luchtweginfectie heeft: onmiddellijk stoppen met werken, zich laten testen en in afwachting van de test in afzondering blijven. Hij of zij kan niet-patiënt-gebonden taken op zich nemen.

Indien de arts positief test:

  • Thuisisolatie is geïndiceerd voor een minimum van 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.
  • Draag bij de terugkeer naar het werk te allen tijde een chirurgisch masker in de zorginstelling totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.

Bij een negatief resultaat, kan het werk hernomen worden zodra de klinische toestand dat toelaat maar met het dragen van een chirurgisch masker tot volledig verdwijnen van symptomen

Mogelijk heeft de huisartsenkring een draaiboek klaar voor opvang van patiënten bij het plots wegvallen van een collega.

Elke arts dient de continuïteit van zorg te waarborgen. Bespreek dit op kringniveau.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk