Wat als ik de kans loop zelf gecontamineerd te zijn? Ik heb bijvoorbeeld een zieke patient onderzocht die een paar dagen later positief getest wordt?

Corona thema
Infectiebescherming
Antwoord

Als (huis)arts moet je altijd beducht zijn op het doorgeven van infectiekiemen. Zeker bij een epidemie is dat van belang. De beschermende maatregelen zijn eenvoudig. Ontsmet je handen, en zeker ook de interdigitale ruimtes, met alcoholgel vooraleer je een lichamelijk onderzoek uitvoert bij een patiënt, én doe dat ook na het beëindigen van het lichamelijk onderzoek. Als de patiënt de praktijkruimte verlaten heeft, ontsmet je nogmaals je handen. Het dragen van een bril beschermt de ogen tegen droplets. Bij onderzoek van mond, keel, neus kan een mondmasker dragen nog een extra bescherming geven.

Indien een huisarts lichte symptomen van luchtweginfectie heeft, zonder koorts is werken toegestaan (voor  zover de klinische toestand dat toelaat) mits gebruik van een chirurgisch masker en in acht nemen van goede handhygiëne,

Indien de huisarts respiratoire symptomen én koorts vertoont moet hij/zij stoppen met werken, zich laten testen en in afwachting van de resultaten in afzondering blijven. Enkel werk zonder fysiek contact met anderen is nog mogelijk (vb. telefonische triage). Indien de arts positief test:

  • ) Thuisisolatie is geïndiceerd voor een minimum van 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.
  • Draag bij de terugkeer naar het werk te allen tijde een chirurgisch masker in de zorginstelling totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.

Indien negatief kan de arts het werk hervatten zodra de klinische toestand dat toelaat maar met het dragen van een chirurgisch masker tot volledig verdwijnen van symptomen

De huisarts moet overleggen met zijn collega's om de continuïteit van zorg te verzekeren. 

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk