Waar kan ik terecht voor vragen i.v.m. de wissers van de overheid voor testing?

Corona thema
Testen & contactonderzoek
Antwoord

Hoe vaak wordt er geleverd? Hoe en wanneer wordt er opgehaald? Hoe moeten we er aanvragen?

Met deze en andere vragen kunt u terecht bij:

Aanmaken account:

secr.inst@riziv-inami.fgov.be

Technische vragen m.b.t. login & account (itsme & CyberLab)

Memo Biss: +32 (0) 2 223 00 00

Overige vragen met betrekking tot COVID-19 testing

COVID-19 Testing Call Center: +32 (0) 800 980 06 
(Van maandag t.e.m. zondag 10u-18u)

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk