Jongere patiënten ervaren thoracale pijn en dyspnoe met normale longauscultatie. Is er een behandeling?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Diagnostiek: 

 • Klinische inschatting (zie triagecriteria) van patiënten met pijn op de borst en doorverwijzing bij alarmsymptomen, instabiele parameters of niet-pluis-gevoel.
 • Denk aan longembolen, peri/myocarditis en pleuritis.
  • Longembolen: risico-inschatting met Wells-score en D-dimeren bepalen als uitsluiter. Bij hoog klinisch vermoeden (Wells score > 4) kan direct verwezen worden
  • Sluit bij vermoeden van pericarditis een myocarditis uit d.m.v. troponinebepaling
  • Een patiënt met pleuritis is meestal algemeen ziek. Hou rekening met de mogelijkheid van bacteriële pneumonie. CRP heeft weinig differentiërende waarde.
 • Musculoskeletale pijn (pijn uit te lokken door lokale druk) en psychogene pijn (voorgeschiedenis van paniekaanvallen) zijn uitsluitingsdiagnosen.

Therapie:

Het behandelingsdoel is te zorgen dat de patiënt in staat is om pijnvrij te ademen.

 • Paracetamol tot de maximale dagdosis volgens leeftijd.
 • NSAIDs: Volgens het BCFI en de EMA zijn er op dit moment onvoldoende redenen om NSAIDs af te raden. NSAIDs mogen dus gebruikt worden wanneer paracetamol niet volstaat.
 • Zwakke opioiden: 
  • De gekende voorzichtigheid tegenover respiratoire inhibitie is ook hier in het bijzonder geboden. 
  • Overweeg verwijzing bij pijn die niet onder controle komt met NSAIDs.

Opvolging:

 • Geef steeds alarmsymptomen mee aan de patiënt
 • Spreek eventueel een opvolgconsult af
Dossiertype
Niet-wetenschappelijk