Hoe kan je veilig bloed afnemen?

Corona thema
Infectiebescherming
Antwoord

De gebruikelijke procedure voor bloedafname is erop gericht om de arts/zorgverlener te beschermen tegen bloed gerelateerde infectieuze aandoeningen. In deze coronatijden moeten artsen er ook op bedacht zijn om zichzelf (én de patiënt) te beschermen tegen micro-organismen die via contact kunnen overgedragen worden. Met name een bloedafname kan heden ten dage een risico-handeling zijn om het coronavirus over te zetten omdat wereldwijd wordt aangeraden om bij hoesten of niezen niet de hand voor mond/neus te houden, maar wel te hoesten/niezen in de elleboogplooi. Deze handeling kan infectieuze partikels achterlaten op de kleding of de arm van de patiënt. Extra aandacht is daarom aangewezen om overdracht van corona-besmetting via bloedafname te voorkomen.

Laat de patiënt neerliggen op de onderzoekstafel. De patiënt ontbloot zelf de arm. Heeft de patiënt koorts of tekens van een bovenste luchtwegeninfectie, dan is het aan te raden dat de patiënt een chirurgisch mondmasker (of een katoenen masker) omdoet, om droplets vanuit mond of neus op te vangen. Ondertussen ontsmet de arts de eigen handen met alcoholgel, en trekt (niet steriele) handschoenen aan. Als de kleding van de arts niet in contact komt met kleding of de huid van de patiënt, is het dragen van een beschermschort niet noodzakelijk. 

De arts zet zich naast de patiënt, omwikkelt de bovenarm met een stuk papier (keukenrol of papier dat gebruikt wordt om op de onderzoekstafel te leggen) en kleeft het vast, zodat het niet afglijdt. Nadien kan op het papier een garrot aangebracht worden, of een manchet van een bloeddrukmeter.

Via deze werkwijze komen garrot of manchet niet rechtstreeks in contact met de (mogelijks besmette) huid van de patiënt. De bloedafname verloopt verder volgens de gebruikelijke procedure. Zorg ervoor dat één gehandschoende hand in contact komt met de huid van de patiënt en de andere enkel het afnamemateriaal aanraakt. De gehandschoende hand die niet in contact geweest is met de huid van de patiënt lost de garrot of het ventiel van de manchet van de bloeddrukmeter. 

Na het afdekken van de wonde met een pleister, wordt één handschoen uitgedaan. De ontblote hand neemt de garrot of de manchet van de bloeddrukmeter vast, terwijl de andere (nog gehandschoende) hand het papier wegneemt en in het medisch restafval deponeert. Nadien gaat ook de andere handschoen uit. Vervolgens wassen van de handen met zeep, en nadien ontsmetten met alcoholgel. 

De patiënt kleedt zich zelf aan, doet eventueel het mondkapje af en deponeert het in een afgesloten vuilbakje nabij de onderzoekstafel.

Dirk Avonts

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk