Hoe ga je op een veilige manier om met persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM)?

Corona thema
Infectiebescherming
Antwoord

Domus Medica weet dat er tekorten zijn van allerlei PBM en de aard van het beschikbare PBM kan verschillen van wachtpost tot wachtpost, van triagepunt tot triagepunt, van huisartsenpraktijk tot huisartsenpraktijk. Er lopen hierover voortdurend gesprekken met de overheden. 

Het is belangrijk dat het beschikbare PBM op de juiste manier gebruikt wordt. Daarom in dit antwoord enkele instructievideos over de juiste omgang met verschillende soorten PBM, uiteraard aan te passen aan de persoonlijke werkomstandigheden.

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk