Expertisedomein
Psychosociale zorg

Het expertisedomein psychosociale zorg is begin 2021 opgestart.  Vanuit het expertisedomein wil Domus Medica huisartsen ondersteunen in het bieden van kwalitatieve psychosociale zorg. Dit in nauwe samenwerking met andere zorg- en welzijnsactoren, vanuit een geïntegreerde benadering van zorg met de quintuple aim als toetssteen voor alle acties en beslissingen. Hierbij vormt het standpunt psychosociale zorg van Domus Medica een leidraad.

Het expertisedomein zet in op het vertalen van haar visie op zorg naar concrete doelstellingen en acties op de verschillende niveaus van zorgorganisatie. Het tracht bij te dragen aan de realisatie van randvoorwaarden (financiering, gegevensregistratie, gegevensdeling, enz.), investeert in samenwerking op mesoniveau (ELZ, netwerken GGZ, buurtniveau), in praktijkondersteuning en in het ondersteunen van huisartsen bij het verwerven van zorginhoudelijke en zorg organisatorische kennis en vaardigheden.