Veiligheid van medewerkers garanderen

Adviezen

  • Er worden acties ondernomen om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen.
  • De praktijk heeft een preventieadviseur.

Beschrijving

In de brochure ‘Een veilige dokterspraktijk’, te downloaden van de website van de FOD Binnenlandse Zaken over Veiligheid en Preventie, worden diverse tips aangeboden om de veiligheid in en rond de praktijk te bevorderen. Zo komen ook een aantal organisatorische maatregelen aan bod zoals deuren goed sluiten, beperken van cash geld, geen waardevolle spullen in het zicht, werken op afspraak en medicatie achter slot. Adviezen met betrekking tot veiligheid van het gebouw wordt in de module Onderhoud en veiligheid van het gebouw opgenomen.

Bij zwangere medewerksters of zij die borstvoeding geven wordt een risicoanalyse van de tewerkstelling uitgevoerd in overleg met de arbeidsarts. Hierbij worden risico’s voor moeder of kind steeds strikt vermeden.

De aanstelling van een preventieadviseur is een verplichting voor iedere werkgever. Praktisch vereist dit een aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en het benoemen van een van de medewerkers als interne preventieadviseur.

Reflectie

Het is belangrijk om zowel de veiligheid van de medewerkers als de patiënten te verzekeren. Uit een nationale enquête van 2017 bleek dat ongeveer 1 op de 3 huisartsen in het afgelopen jaar slachtoffer werd van een bepaalde vorm van geweld. Het is onduidelijk welke impact (angst voor) geweld op het functioneren van medewerkers heeft omdat studies zich voornamelijk focussen op het in kaart brengen van geweld en (nog) niet op de impact van geweld. In 2016 werd omwille van toenemende agressie tegenover artsen een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen opgericht. Op de website van de Orde der Artsen vindt u het aanmeldingsformulier terug.

Communicatie is belangrijk bij agressie. Op voorhand communiceren van afspraken kan misverstanden voorkomen. Opleidingen in het omgaan met agressie kunnen de weerbaarheid van medewerkers vergroten. Na een incident is het belangrijk om erover te praten. De interne aanpak van een incident wordt beschreven binnen Klachten en incidenten.

Bronnen

  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (n.d.). Moederschapsbescherming. [website]. Geraadpleegd op 26 november 26 2020 via https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen-0
  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (n.d.). Toelichting bij titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk. [website]. Geraadpleegd op 11 november 11 2020 via https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsplaatsen/brandpreventie-op-de-arbeidsplaatsen/toelichting-bij?id=41382
  • Orde der Artsen. (2016). Oprichting van een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen. [website]. Geraadpleegd op 17 augustus 2021 via https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/oprichting-van-een-nationaal-meldpunt-van-agressie-tegen-artsen
  • Vlaamse Overheid: Welzijn en gezondheid op het werk: Preventieadviseur. Geraadpleegd op 1 februari 2021 van https://www.vlaanderen.be/werken/welzijn-en-gezondheid-op-het-werk/preventieadviseur
  • Willekens, P. (2017). Een veilige dokterspraktijk. Preventietips om uw praktijk en werkomgeving veilig te maken. FOD Binnenlandse zaken: Veiligheid en preventie.  https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/ondernemers-vrije-beroepen/veiligheid-van-huisartsen/brochure-een-veilige
  • de Jager, L., Deneyer, M., Buyl, R., Roelandt, S., Pacqueu, R., Devroey, D. (2018). Agressie en geweld tegen huisartsen. Huisarts Nu. 2018;47:62–7.
Deze pagina werd laatst bewerkt in:
okt 2021
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten! 
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.