Expertisedomein
Kwaliteit & Vorming

In 2018 ging het expertisedomein Kwaliteit en Vorming van start. Binnen dit expertisedomein worden (beleids)doelstellingen met betrekking tot kwaliteit en vorming vertaald naar concrete realisaties. Hiervoor worden volgende initiatieven ondernomen:

  • opvolging en stimulatie van kwaliteit van zorg binnen de eerste lijn en de huisartsgeneeskunde specifiek;
  • ontwikkeling en vernieuwing van het vormingsaanbod voor zorgverleners binnen de eerste lijn en de huisartsen specifiek;
  • het bieden van ondersteuning, samen met andere partners, bij het Evidence-Based Practice (EBP)-plan dat gericht is op de totstandkoming, disseminatie en implementatie van richtlijnen.