Expertisedomein
Kwaliteit & Vorming

In 2018 ging het kennisdomein Kwaliteit en Vorming van start. Binnen dit kennisdomein worden beleidsdoelstellingen met betrekking tot kwaliteit en vorming vertaald naar concrete realisaties. Hiervoor worden volgende initiatieven ondernomen:

 • opvolging en stimulatie van kwaliteit van zorg binnen de eerste lijn en de huisartsenpraktijk specifiek;
 • ontwikkeling en vernieuwing van het (na)vormingsaanbod voor zorgverleners binnen de eerste lijn en de huisartsen specifiek;
 • uitwerking van programma’s en middelen omtrent kennisoverdracht en implementatie naar huisartsen;
 • het bieden van ondersteuning, samen met andere partners (o.a. WOREL, ebpracticenet), bij het Evidence Based Practice (EBP)-plan dat gericht is op de totstandkoming, disseminatie en implementatie van richtlijnen.

Daarnaast wordt vanuit het kennisdomein ook ondersteuning geboden aan het (na)vormingsaanbod van Domus Medica en gaat het de wetenschappelijke evidentie na rond de verschillende leervormen. Zo ondersteunt het kennisdomein ook de e-learnings van het leerplatform medi-Campus. Principes als ‘practice-based learning’ en ‘transformative learning’ vormen bij dit aanbod de kern, samen met het wettelijke kader (e.g. accrediteringshervorming, kwaliteitswet).

Bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen wordt samengewerkt met universiteiten, partnerorganisaties en andere instanties. Het kennisdomein is hierin ook vertegenwoordigd. Dankzij deze samenwerkingsverbanden kan op een netwerk van betrokken actoren en instanties een beroep worden gedaan binnen het kwaliteits- en (na)vormingslandschap.

Het kennisdomein draagt ook bij aan verschillende initiatieven die worden genomen binnen andere instanties, op verschillende niveau’s:

Vlaams niveau

 • Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)
  • Bureau Eerste Lijn
  • Forum Eerstelijnszorg
 • Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL)
 • Expertisecentrum Quality and Safety Ghent

Nationaal niveau

 • Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleidingen (ICHO)
 • Huis voor Gezondheid

Internationaal niveau

 • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
 • European Academy of Teachers in General Practice (EURACT)
 • European Association for Quality in General Practice/Family Medicine (EQuiP)

Ga naar Richtlijnen

Ga naar Vorming