Continue en grondige opleiding van medewerkers

Kwaliteit Opleiding medewerkers

Adviezen

  • Alle medewerkers van de praktijk nemen regelmatig deel aan vormingsactiviteiten.
  • Nieuwe medewerkers in de praktijk krijgen een adequate opleiding over de praktijkvoering en/of de omgang met patiënten.

Beschrijving

Levenslang leren en kennis vergaren is een vereiste voor huisartsen. Opleidingen hebben als doel om de praktijkvoering van de huisarts te verbeteren. Huisartsen kunnen bijscholen door deel te nemen aan kwaliteit verbeterende projecten, casusbesprekingen, journal clubs, online leermethoden, geaccrediteerde navormingsactiviteiten en Lokale Kwaliteitsgroepen (LOK). In ruil daarvoor krijgen zij een financiële vergoeding, de accreditering. De accreditering is de erkenning van uw deelname aan bijscholingen.

Alle medewerkers binnen de praktijk (bijvoorbeeld de praktijkassistenten en Verpleegkundigen in de Huisartsenpraktijk (VIHP)) spelen ook een belangrijke rol bij het verlenen van een veilige en kwaliteitsvolle zorg en ook zij hebben daarom behoefte aan opleiding, eventueel één keer per jaar. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over hoe je moet communiceren met patiënten, het gebruik van een computerprogramma, het gebruik van de medische terminologie en het overlopen van de praktijkvoering zoals het maken van samenwerkingsafspraken en het bijhouden van het medisch dossier.

Verder is het belangrijk dat alle medewerkers een basisopleiding reanimatie volgen. Hierdoor kunnen ze medische urgenties herkennen wanneer patiënten onwel worden in de wachtkamer of aan de receptie. Een basisopleiding reanimatie kan gevolgd worden bij het Rode Kruis.

Reflectie

De geneeskunde verandert voortdurend. Daarom is het belangrijk om als huisarts regelmatig opleidingen te volgen om het medisch handelen up-to-date te houden. Hierdoor dragen huisartsen bij tot een betere zorgkwaliteit. Het is essentieel dat zij aandacht hebben voor permanente bijscholing en opleiding.

Voor alle medewerkers binnen de praktijk is het ook belangrijk om opleidingen te volgen over de praktijkvoering en omgang met patiënten. Verder is het noodzakelijk dat alle medewerkers een basisopleiding reanimatie hebben gevolgd.

Een praktijk die opleidingen van medewerkers ondersteunt, stagiairs en HAIO’s begeleidt, bevordert hierdoor de kwaliteit van de zorg.

Bronnen

  • Expertisedomein Praktijkorganisatie Domus Medica
  • Expertisedomein Kwaliteit en Vorming Domus Medica
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. (2021). Accreditering van artsen en apothekers-biologen. [website]. Geraadpleegd op 1 december 2020 via https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/accreditering/Paginas/default.aspx
  • Rode Kruis. (2021). Leer eerste hulp. [website]. Geraadpleegd op 1 december 2020 via https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/
  • Grouwels, D., Seuntjens, L., Vanden Bussche, P. (2008). Dokteren met kwaliteit. Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. Deel 1: 6.2 De plaats van continue professionele vorming. 2008.
  • The Royal Australian College of General Practitioners. (2017). Standards for general practices. 5th edn. East Melbourne, Vic: RACGP. Core Standard 8 Education and training of non-clinical staff, GP Standard 3: Qualifications of our clinical team
  • Schoenmakers, B., De Lepeleire, J., Aertgeerts, B. (2014). Praktijkmanagement voor de huisarts. Leuven: Acco. Levenslang leren en kennis en vaardigheden doorgeven: bijblijven en opleiden in de praktijk.
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten!