Uitgebreide praktijkinformatie voor patiënten

Adviezen

 • De praktijk biedt nuttige praktijkinformatie aan via verschillende bronnen.
 • De praktijk informeert de patiënten over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de praktijk.
 • De praktijk informeert de patiënten over de procedure in geval van nood tijdens en buiten de kantooruren.
 • Voor dringende zaken beschikt de praktijk over een spoedlijn.

Beschrijving

De praktijk voorziet haar patiënten van duidelijke en toegankelijke informatie. Deze informatie kan worden aangeboden via digitale communicatie (bijvoorbeeld via de website), schriftelijke communicatie (bijvoorbeeld in een praktijkfolder of via een informatiescherm) en mondelinge communicatie. Het is belangrijk om deze informatie eventueel ook in verschillende talen aan te bieden, afhankelijk van de patiëntenpopulatie.

Volgende informatie is belangrijk om mee te delen met de patiënten:

 • de visie en missie van de praktijk;
 • het beschikbare zorgaanbod;
 • het huishoudelijke reglement;
 • de praktijkmedewerkers en hun contactgegevens;
 • een online systeem voor het maken van afspraken;
 • links naar interessante websites;
 • actualiteiten;
 • de klachtenregeling van de praktijk.

Om deze informatie up-to-date te houden wordt aangeraden om één keer per maand deze informatie na te kijken.

Verder is het belangrijk voor patiënten om de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de zorg tijdens en buiten de openingstijden van de praktijk te weten. Eventueel kan het geografische zorggebied (praktijkgebied) waarbinnen de praktijk patiënten inschrijft en patiënten verzorgt, aangeduid worden.

Patiënten moeten weten waar ze terecht kunnen voor dringende zaken buiten de praktijkuren. Telefoonnummer(s) van de wachtpost en de spoedeisende hulp moeten meegedeeld worden. Verder moet de praktijk over een aparte spoedlijn beschikken voor dringende zaken tijdens de kantooruren. Deze spoedlijn kan best bemand worden door iemand met voldoende ervaring om een juiste inschatting te kunnen maken (triage). Verder kan er een aparte lijn voorzien worden voor een intercollegiaal overleg.

Reflectie

Voor patiënten is het belangrijk dat ze voldoende informatie hebben over een praktijk. Deze informatie moet verstaanbaar zijn voor alle patiëntengroepen. De praktijk moet via kanalen deze informatie aanbieden zodat de patiënt direct de juiste informatie kan vinden.

De continuïteit van zorg is zowel voor de patiënt als de huisarts erg belangrijk. Een patiënt met een dringende hulpvraag moet zowel tijdens als buiten de kantooruren weten waar hij of zij zo snel als mogelijk terecht kan voor medische hulp.

Bronnen

 • Expertisedomein ICT Domus Medica
 • NPA. (2015). Kwaliteitsnormen voor de Nederlandse huisartsenpraktijk. NHG-Praktijkaccreditering versie 2.1. Utrecht: NPA. Artikel 10. Praktijkinformatie, Artikel 11. Bereikbaarheid, Artikel 16. triage
 • NHG. (2018). Handleiding voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in een huisartsenpraktijk versie juni 2018. Utrecht: NHG. 8. Toegang tot de zorg, 9. Triage, 10. Praktijkinformatie
 • The Royal Australian College of General Practitioners. Standards for general practices. 5th edn. East Melbourne, Vic: RACGP, 2017. criterion GP 1.1 Responsive system for patient care, criterion GP 1.2 Home and other visits, criterion GP1.3 Care outside of normal opening hours, Criterion C 1.1- Information about your practice, Criterion C 1.2 - Telephone and electronic communications, Criterion C 1.4 - Interpreter and other communication services, Criterion C 1.5 - Costs associated with care initiated by the practice
 • Schoenmakers, B., De Lepeleire, J., Aertgeerts, B. Praktijkmanagement voor de huisarts. Leuven: Acco. p. 41-46, 2014.
Deze pagina werd laatst bewerkt in:
aug 2022
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten! 
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.