Bewaken van onderhoud en veiligheid van het praktijkgebouw

Adviezen

  • De praktijk is zichtbaar schoon.
  • De praktijk voldoet aan de actuele brandveiligheidsnormen.
  • Er zijn maatregelen genomen om de veiligheid in en rond de praktijk te bevorderen.

Beschrijving

De praktijk wordt op regelmatige basis schoongemaakt. Indien een poetsfirma wordt ingeschakeld voor de schoonmaak is het raadzaam om een duidelijk poetsschema op te stellen. Hierin wordt de frequentie van schoonmaak van verschillende ruimtes opgenomen, alsook de geschikte schoonmaakproducten hiervoor. In een logboek kan de poetsfirma registreren wanneer de ruimte gepoetst werd.

In de praktijk is er aandacht voor brandpreventie. Men laat zich hierbij best adviseren door experten ter zake (preventieadviseur, lokale brandweer…). Brandpreventie omvat zowel beschermingsmiddelen tegen brand (brand detectiemiddelen, brandbestrijdingsmiddelen…), veiligheidsverlichting, een brandrisicoanalyse, een evacuatieplan, kennis van het effectief bestrijden van beginnende brand, facilitatie van interventie door hulpdiensten, een periodieke controle en onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand. In de praktijk is een intern noodplan en een brandpreventiedossier aanwezig dat regelmatig geactualiseerd wordt.

Agressie in de praktijk kan verschillende vormen aannemen, zoals diefstal en inbraak, maar ook verbale, schriftelijke of fysieke agressie. Om dit te beperken kan de praktijk uitgerust worden met een aantal technische en bouwkundige veiligheidssystemen; zoals een veiligheidssas, een inbraakvertragend slot, badge in de plaats van een sleutel, stevige beglazing… Tevens kan men een aantal elektronische hulpmiddelen, zoals alarmsystemen, camerabewaking en een alarmknop, voorzien om zowel agressie te voorkomen alsook adequaat te kunnen reageren bij agressie. In de brochure ‘Een veilige dokterspraktijk’, te downloaden van de website van de FOD Binnenlandse Zaken over Veiligheid en Preventie, worden diverse tips aangeboden om de veiligheid in en rond de praktijk te bevorderen.

Reflectie

Het is belangrijk om de praktijk schoon te houden, aangezien dit de overdracht van besmettelijke ziekten vermindert. Voor meer informatie omtrent de reductie van besmettelijke ziekten in de praktijk is terug te vinden binnen Besmettelijke aandoeningen.

Voor de veiligheid van zowel medewerkers als patiënten is het belangrijk aandacht te hebben voor brandveiligheid. Ook aandacht voor agressie in de praktijk is van belang om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Cijfers tonen aan dat agressie tegenover artsen de laatste jaren is toegenomen. In 2016 werd omwille van die reden een nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen opgericht. Op de website van de Orde der Artsen vindt u het aanmeldingsformulier terug.

Bronnen

  • The Royal Australian College of General Practitioners. Standards for general practices. 5th edn. East Melbourne, Vic: RACGP. Criterion GP5.1 Practice facilities. 2017.
  • Departement Welzijn, V. en G. (n.d.). Regelgeving Brandveiligheid. Retrieved November 11, 2020, from https://www.departementwvg.be/regelgeving-brandveiligheid
  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (n.d.). Toelichting bij titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk. Retrieved November 11, 2020, from https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsplaatsen/brandpreventie-op-de-arbeidsplaatsen/toelichting-bij?id=41382
  • Orde der Artsen. (2016). Oprichting van een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen. [website]. Geraadpleegd op 17 augustus 2021 via https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/oprichting-van-een-nationaal-meldpunt-van-agressie-tegen-artsen
  • Willekens, P.  Een veilige dokterspraktijk. Preventietips om uw praktijk en werkomgeving veilig te maken. Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken: Veiligheid en preventie. 2017. https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/ondernemers-vrije-beroepen/veiligheid-van-huisartsen/brochure-een-veilige
Deze pagina werd laatst bewerkt in:
okt 2021
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten! 
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.