Gebruikmaken van een digitaal communicatieplatform

Adviezen

  • De zorgverleners maken gebruik van het eHealth platform om op een veilige manier te communiceren en gezondheidsgegevens te versturen.
  • De artsen schrijven de medicatie op elektronische wijze voor.
  • De zorgverleners registreren de vaccinaties in Vaccinnet.
  • De zorgverleners maken gebruik van Vitalink.

Beschrijving

Het eHealth platform zorgt voor een beveiligde structuur om te communiceren en gezondheidsgegevens uit te wisselen waarbij er aandacht is voor authenticatie en autorisatie. Hier moet de zorgverlener die toegang vraagt tot het platform zich via een persoonlijke inlog aanmelden, zodat niet iedereen zomaar toegang heeft tot de informatie.

In het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) kunnen via koppeling met de eHealthbox berichten ontvangen worden van andere zorgverleners. Ook verwijsbrieven die worden doorgestuurd kunnen meteen in het patiëntendossier worden geïntegreerd. De adviezen rond verwijsbrieven worden binnen Samenwerken met externen besproken.

Via het EMD kunnen Hoofdstuk IV aanvragen geraadpleegd, aangevraagd en verlengd worden.

Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven van medicatie verplicht. De softwarepakketten hebben Recip-e geïntegreerd en laten toe om deze voorschriften elektronisch aan te maken. Er is ook de mogelijkheid om een medicatiebewaking te gebruiken, die ondersteuning kan geven en medicatie-interacties en allergieën integreert en meldt aan de gebruiker. De apotheker krijgt via een barcode toegang tot het voorschrift. De patiënt kan zijn medicatievoorschrift ook bekijken op het patiëntenportaal Mijngezondheid. Slechts in enkele uitzonderingen mag men nog een papieren voorschrift verstrekken: artsen ouder dan 64 op 1 januari 2020, voorschriften buiten de praktijkruimte en in geval van overmacht (bijvoorbeeld door uitval Recip-e).

De praktijk maakt gebruik van Vaccinnet om de vaccinatiestatus van de patiënt te raadplegen en aan te vullen.

Andere veilige manieren van communicatie met zorgverleners en patiënten omvatten telefoon, apps zoals Siilo en Signal, veilige e-mail diensten zoals Zivver en Protonmail en patiëntenportalen zoals Mijngezondheid en Helena.

Vitalink is de Vlaamse eerstelijnskluis. Op dit platform wordt de gezondheidsinformatie van de eerste lijn beschikbaar gesteld. Deze informatie kan vanuit verschillende bronnen ingevoerd, bijgewerkt en geconsulteerd worden. Op deze kluis staan de gegevens van de Sumehr, het medicatieschema, de resultaten van de bevolkingsonderzoeken, de vaccinatiegegevens en het kinddossier. Zowel de patiënt als zijn zorgverleners hebben toegang tot deze kluis.

Reflectie

Om een goede continuïteit van zorg te verzekeren is er communicatie nodig tussen verschillende zorgverleners. De communicatie gebeurt via het beveiligde eHealth platform, om de veiligheid van de patiënten te garanderen en ervoor zorgen te dat het beroepsgeheim bewaakt wordt.

Via e-Recipe worden de medicatievoorschriften elektronisch aangemaakt. Dit is sinds kort verplicht.

Door gebruik te maken van Vaccinnet hebben ook andere zorgverleners toegang tot een correct vaccinatieschema van de patiënt. Door correct de vaccinatiestatus van de patiënten binnen de praktijk te registeren op de correcte plaats, kunnen hier ook praktijkverbeterende projecten aan gekoppeld worden.

Via Vitalink kan er informatie gegroepeerd worden en up-to-date gehouden worden door de verschillende zorgverleners die bij deze patiënt betrokken zijn. Door ook apothekers, thuisverpleegkundigen, tandartsen, vroedvrouwen… toegang te geven om gegevens op deze kluis te plaatsen, wordt er voor gezorgd dat deze info gecentraliseerd en correct blijft.

Communicatie onder gezondheidsprofessionals via gedeelde digitale kanalen biedt eveneens voordelen in het kader van duurzaamheid door het reduceren van papierverbruik enerzijds en het bevorderen van continuïteit van zorg, efficiëntie en reduceren van overconsumptie van zorg anderzijds.

Ook communicatie met patiënten dient op een veilige manier te gebeuren. Om de continuïteit van zorgen te kunnen garanderen tijdens de COVID-19-pandemie hebben veel zorgverleners gebruik gemaakt van teleconsultaties (consultaties via de telefoon of via online video). Een kader om teleconsultatie te integreren in de praktijkvoering wordt uitgewerkt door de betrokken overheidsorganen, in samenspraak met onder andere Domus Medica.

Bronnen

  • Expertisedomein ICT Domus Medica
  • Domus Medica. (2021). Veilig communiceren in de zorg. [presentatie]. Geraadpleegd op 22 januari 2021 via https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Veilig%20communiceren%20in%20de%20zorg%20-%20Elfi%20Goesaert.pdf
  • eHealth. (2021). Missie [website]. Geraadpleegd op 1 december 2020 via https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/missie
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. (2021). Elektronisch voorschrijven mogelijk zonder EMD dankzij de toepassing “PARIS”. [website]. Geraadpleegd op 1 december 2020 via https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/elektronische-voorschriften-zonder-emd-paris.aspx#.Wyufiqf-i70
Deze pagina werd laatst bewerkt in:
okt 2021
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten! 
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.