MFO: Therapietrouw en gebruik van antidepressiva

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen keurde in het kader van het medisch-farmaceutisch overleg twee nieuwe  kwaliteitsbevorderende programma’s goed.  

Het eerste kwaliteitsbevorderende programma dat het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen goedkeurde, komt van de Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen (KAVA) en heeft als doel om huisarts en apotheker te laten samenwerken bij het opsporen van patiënten met ongecontroleerde astma en COPD-patiënten met exacerbaties. Zo kunnen huisarts en apotheker de patiënt helpen bij het verbeteren van hun inhalatietechniek en therapietrouw. 

Ook het tweede goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma is van de hand van KAVA en focust op de optimalisatie van het gebruik van antidepressiva bij de behandeling van een depressie. het doel is het verbeteren van het zorgvuldig gebruik van antidepressiva. Hiervoor is een betere samenwerking tussen huisarts en apotheker nodig bij het voorschrijven en afleveren van antidepressiva en bij de begeleiding van patiënten die antidepressiva gebruiken. 

Filip Ceulemans