Stappenplan

De informatie op dit themadossier is gestructureerd volgens de verschillende stappen die nodig zijn voor een optimaal medisch (preventief) zorgaanbod. 

Klik op de titel om meer informatie te verkrijgen over de stap. 

Stap 1: toeleiding

Toeleiding naar zorg is dé hoeksteen om het (preventief) medisch zorgaanbod voor Oekraïense ontheemden op een systematische manier te realiseren en te garanderen. Meer informatie over de verschillende partners die een rol spelen in de toeleiding vindt u in deze stap. 

Stap 2: organisatie

In functie van de lokale situatie (aantal ontheemden, beschikbare infrastructuur, capaciteit van zorgaanbod, ...) kan het medisch zorgaanbod voor Oekraïense ontheemden op verschillende manieren worden ingericht. Mogelijke organisatiemodellen zijn onder meer collectieve opvangplaatsen, zorgpunten en de reguliere zorg. Meer informatie over de organisatie van het medische preventief aanbod vindt u in deze stap. 

Stap 3: medische (preventief) zorgaanbod

In deze stap vindt u meer informatie over acute zorgvragen, medische intake, vaccinatie, tuberculosescreening, zwangerschapsbegeleiding en andere aandachtspunten. 

Stap 4: Medische registratie (rapportering en financiering)

In deze stap vindt u meer informatie over de registratie en financiering op Vlaams en Federaal niveau. 

Stap 5: wat bij uitbraken

Publicatie datum
17 jun 2022
Revisiedatum
22 jun 2022