STAP 4: Medische registratie (rapportering en financiering)

Vlaanderen: Agentschap Zorg en Gezondheid

De subsidiëring van de HAK's werd op 30 september 2022 stopgezet. Vanuit een perspectief van goed bestuur en om budgettaire redenen, heeft de Vlaamse Regering beslist om de decentrale aanpak stop te zetten en de focus te verleggen naar een meer centrale aanpak. 

Federaal: RIZIV (in geval van vast/mobiel zorgpunt)

Financiering is mogelijk vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2022. Het gaat om een all-in financiering: verleende zorgen, verbruiksmateriaal, ICT, gebruik infrastructuur. 

U dient te rapporteren volgens de rapporteringstool die het RIZIV u aanreikt, na ondertekening van de overeenkomst tussen het zorgpunt en het RIZIV. Zie bijlage 2 (maandelijks administratief formulier) van volgende overeenkomst  (via een beveiligde excel) te versturen naar de Dienst Geneeskundige verzorging – Directie RDQ via ovco@riziv-inami.fgov.be.  

Voor de meest actuele informatie raadpleegt u best de website van het RIZIV. 

Er werd een template ontwikkeld zodat u de gegevens die u dient door te sturen naar het RIZIV, makkelijker uit Mediris kan halen. Meer uitleg over het concrete gebruik vindt u in deze korte kennisclip. 

 

Publicatie datum
18 mei 2022
Revisiedatum
03 aug 2022