STAP 4: Medische registratie (rapportering en financiering)

Vlaanderen: Agentschap Zorg en Gezondheid

Financiering 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkte een overzicht rond financiering uit. Hierin wordt toegelicht welke handelingen onder welke enveloppe horen, welke verantwoording hiervoor nodig is en wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende doelgroepen (volwassenen, zwangeren, kinderen tussen 5 en 18 jaar en kinderen jonger dan 5 jaar). 

 

 

Registratietools

Registratie voor 1 juni

 Aangezien er voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei geen eForm bestond en geen uniform registratiesysteem was via Mediris, heeft Domus Medica aan het Agentschap gevraagd om het doorgeven van gegevens zo éénvoudig mogelijk te houden. 

Echter moeten er toch een aantal zaken doorgegeven worden. Doorsturen dient te gebeuren tegen 21/06/2022. U hebt als penvoerder hier meer informatie over gekregen via mail.

Registratie na 1 juni

Informatie eForm

Voor de periode na 1 juni kan u het eForm 'Oekraïense vluchtelingen registratie contact in kader van preventieve zorg' invullen. Dit is geïmplementeerd in de medische pakketten. Het is belangrijk dat iedere huisarts die Oekraïense ontheemden informeert over preventieve zorg, basisvaccins plaats of registreert (MBR, Polio, DTP), doorverwijst voor RX Thorax of THT plaatst/leest, na het consult deze eForm invult. 

Motivatie voor gebruik van eForm

Dit is niet alleen belangrijk om op Vlaams niveau zicht te krijgen op de toegediende preventieve zorg, maar het is ook erg belangrijk voor uw financiering als huisartsenkring. De medisch technische handelingen worden immers uitbetaald volgens de tabel hierboven. 

Dankzij het eForm kunnen deze gegevens gestructureerd doorgegeven worden en weet het Agentschap aan welke penhouder (volgens postcode) welke bedragen kunnen toegewezen worden.

Mediris

Werkt u in een zorgpunt met Mediris? Dan hoeft u niet nog eens het eForm in te vullen. Via Mediris gaan de gegevens ook gestructureerd doorgegeven worden.

 

Federaal: RIZIV (in geval van vast/mobiel zorgpunt)

Het RIZIV werkt met een forfaitaire degressieve financiering. De financiering telt per kalendermaand, per vluchteling:

  • Maand 1: €50 
  • Maand 2: €30
  • Maand 3: €20

Financiering is mogelijk vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2022. Het gaat om een all-in financiering: verleende zorgen, verbruiksmateriaal, ICT, gebruik infrastructuur. 

U dient te rapporteren volgens de rapporteringstool die het RIZIV u aanreikt, na ondertekening van de overeenkomst tussen het zorgpunt en het RIZIV. Zie bijlage 2 (maandelijks administratief formulier) van volgende overeenkomst  (via een beveiligde excel) te versturen naar de Dienst Geneeskundige verzorging – Directie RDQ via ovco@riziv-inami.fgov.be.   

Screenshot eForm

Publicatie datum
18 mei 2022