Andere informatie en hulpmiddelen

Taalhulp

Hoe kan je in een crisissituatie communiceren met anderstaligen die nog geen Nederlands spreken? Het Agentschap Integratie en Inburgering stelt hiervoor een overzicht van de taalhulpmiddelen en een webinar beschikbaar.  

Sommige ontheemden verkiezen om Russisch te spreken in plaats van Oekraïens in een medisch consult. Hou hier rekening mee, ook in flyers, vragenlijsten, ...

Daarnaast zijn er nog heel wat tools en praktische ondersteuning beschikbaar. 

Basiscommunicatie met pictogrammen en vertaalkaarten

Interculturele bemiddeling via videoconferentie 

  • Aanbod van FOD volksgezondheid en het Riziv:  De interculturele bemiddeling in het Oekraïens zal in eerste instantie via videoconferentie aangeboden worden. Dit om de bemiddelaars zo breed mogelijk in te zetten. Zowel individuele huisartsen als zorgpunten kunnen op exact dezelfde wijze een beroep doen op de bemiddelaars via videoconferentie. Het aanbod is gratis, wel moet u een account aanvragen die u toegang geeft tot de intercult-app en de beveiligde omgeving waarbinnen de videogesprekken plaats vinden. Een account aanvragen doet u door een mailtje te sturen aan mevrouw Dalila Bouhjar (dalila.bouhjar@health.fgov.be). Samen met uw account ontvangt u nadien ook alle informatie over het gebruik van het systeem en de beschikbare talen (meer dan 20). De beschikbare talen vindt u ook hier.
    U zal zien dat Russisch wel in de lijst voorkomt, Oekraïens nog niet. Dit wordt in de toekomst aangevuld. 

Tolk of vertalers

 

Vertaalapps

  • Trefpunt Odi verzamelt vertaaltools en meertalige apps op de website, onder andere ook zorggerelateerde vertaalapps en visueel ondersteunende vertaalapps
  • Sayhi is een vertaalapp waarmee je een conversatie in 2 talen kan hebben en ondertussen elkaar makkelijk kan verstaan. 
  • Via Google translate kunt u zinnen vertalen van Nederlands naar Oekraïens en omgekeerd. U kunt ze ook laten voorlezen. Daarnaast kunt u ook documenten vertalen (.docx, .pdf, .pptx of .xlsx)*:
    Via de Google translate-app kunt u daarnaast ook opschriften en documenten* rechtstreeks vertalen met de camera van uw smartphone (Android, iOS)
    * Vermijd het vertalen van documenten waarop persoonsgegevens zichtbaar zijn of waarin medische informatie aan persoonsgegevens gekoppeld is.

Webinars en opnames

Meer informatie over geplande webinars en de opnames/presentaties van voorbije webinars georganiseerd door en in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Deze informatie is zinvol om Oekraïense vluchtelingen preventieve zorg en hulp bij hun zorgvragen aan te bieden.

Financiële en materiële hulp

Wilt u de slachtoffers van deze oorlog ondersteunen op een andere manier dan via uw dagelijkse medische praktijk, dan raden we u aan om dat te doen via de betrouwbare organisaties die de hulp coördineren ter plekke en in de landen die vluchtelingen opvangen. We denken daarbij aan: 

Contact

Als u vragen heeft of als u goede praktijken over toeleiding van en zorg voor Oekraïense ontheemden wil delen met de collega’s, aarzel niet om ons te contacteren via oekraine@domusmedica.be.

Publicatie datum
18 mei 2022
Revisiedatum
03 aug 2022