Psychosociale hulp

Het is belangrijk om aandacht te bieden aan de psychosociale gezondheid van de Oekraïense ontheemden en correct door te verwijzen indien nodig. Het Nederlandse kenniscentrum kinder- en jeudspsychiatrie geeft aan dat stress en angst bij gevluchte kinderen en jongeren normaal is. In eerste instantie hebben ze vooral rust en opvang nodig. Daarom hanteren ze de term ‘watchful waiting’.  Dit komt neer op het niet direct doorverwijzen naar gespecialiseerd hulp, maar wel het aandachtig zijn voor signalen en later ingrijpen indien nodig. Meer informatie vindt u op de website van het Nederlands Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

We verzamelen hieronder een greep uit het ondersteuningsaanbod.

Solentra

Solentra is expert in psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen en hun gezin. Vaak gaat het om oorlogstrauma’s die om een zeer specifieke aanpak vragen.

Meer informatie over de werking en het aanbod van Solentra kan u terugvinden in deze korte video.

Helpdesk voor hulpverleners

Via dit formulier  kan er een aanvraag gedaan worden om een casusbespreking voor te leggen aan de Solentra helpdesk voor professionelen. 

Telefonische hulplijn voor psychische steun aan Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen die nood hebben aan psychische ondersteuning kunnen terecht bij Solentra via de Infolijn van vluchtelingenwerk Vlaanderen. Deze infolijn bundelt de krachten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Orbit vzw en Solentra en geeft antwoorden op een waaier van vragen over opvang, integratie en psychologische begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers. 

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)

Het CAW biedt psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen uit Oekraïne, maar biedt ook een luisterend oor aan vrijwilligers en hulpverleners. Contacteer hen via mailchattelefoon of ga langs bij een CAW in uw regio

Meer informatie over de werking en het aanbod van het CAW kan u terugvinden in deze korte video.

Mindspring

Mindspring is een een psycho educatie programma voor vluchtelingen met doel veerkracht te verhogen en zo de toekomst aan te pakken.

Begeleiding en slachtofferhulp

Individuele psychosociale begeleiding of slachtofferhulp is aangewezen als een meer intensieve vorm van begeleiding nodig is. Met ondersteuning van een tolk helpt het CAW stress onder controle houden, bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen of met het omgaan met rouw en verlies.

Materiaal

  • Infofiche voor professionals:
  • Informatiefolder voor vluchtelingen in het Nederlands en Oekraïens: 

Meer ondersteuning

Ernstige psychische klachten

Oekraïense ontheemden die ernstige psychische klachten ontwikkelen kunnen op verwijzing terecht bij het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG).  De Vlaamse Overheid subsidieert één CGG in iedere Vlaamse provincie en Brussel om in samenspraak met de andere CGG en sociale tolken diagnostiek en therapie aan te bieden. Hiervoor is de nodige expertise aanwezig en wordt er ook samengewerkt met andere voorzieningen.

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u meer informatie en de contactgegevens van de aanspreekpunten per provincie

Webinar - aandacht voor het mentaal welzijn van vluchtelingen

Chris Noorduin (CGG Vlaams-Brabant Oost) legt uit welke impact oorlogsgeweld en vluchtervaringen hebben op een gezin. Wat doet vluchten bovendien met je zelfbeeld? En hoe gaan mensen om met rouw, ontheemding en ontworteling?

Psychologe Maryana Hnyp neemt ons mee in de Oekraïense cultuur. Ze vertelt onder meer over de noden van mensen uit Oekraïne en de gevoeligheden die bij hen leven.

Geertui Serneels (Solentra) gaat ten slotte dieper in op jouw rol als welzijnswerker. Hoe herken je psychische noden en welke steun kan je geven?

Opname webinar

Presentatie webinar

Publicatie datum
17 jun 2022
Revisiedatum
29 jun 2022