Welke patiëntengroepen lopen een hoger risico op complicaties veroorzaakt door COVID-19?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Op basis van de huidige evidentie concluderen we dat oudere leeftijd en comorbiditeit zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en COPD risicofactoren zijn voor ernstiger verloop van COVID-19 of mortaliteit. Dyspneu kan voorspellend zijn voor ernstiger ziekteverloop en een grotere kans op overlijden. Hoewel hoge koorts (≥39°C) in verband is gebracht met een hogere kans op een ernstiger verloop, is dat niet geassocieerd met hogere sterfte. Verschillende andere factoren kunnen geassocieerd zijn met een hoger risico op een ernstig ziekteverloop (anorexia, voorgeschiedenis van roken, langere tijd tussen het begin van de ziekte en ziekenhuisopname) of een hogere mortaliteit (obesitas, aanwezigheid van secundaire infectie). Verschillende bloedresultaten kunnen geassocieerd zijn met een hoger risico op ernstiger ziekteverloop of sterfte. Neutrofilie, verlaagd aantal lymfocyten en ratio, verhoogde inflammatoire parameters (cardiaal troponine, myoglobine, CRP, IL-6) en stollingsstoornissen (met name verhoogde D-dimeren maar ook langere PT en aPTT en hogere FDP) zijn het meest beschreven. Radiologische afwijkingen bij presentatie en betrokkenheid van beide longen op CT thorax waren geassocieerd met een hoger risico op ernstige ziekteprogressie. 

Meer info en referenties, vindt u hier.

Dossiertype
Wetenschappelijk