Welke parameters worden best opgevolgd bij het monitoren van patiënten met een matig ernstige Covid-19 infectie?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Vitale parameters (koorts, tachypnee, zuurstofsaturatie) en bepaalde labowaarden (CRP, lymfocyten, Il-6, D-dimeren) blijken gecorreleerd te zijn met ernst van infectie en kunnen van prognostische waarde zijn in follow up van patiënten met een Covid-19 infectie. Enige reserve in onze beoordeling is gepast, gezien de uitgebreide risico's op bias en heterogeneïteit. 

Meer info en referenties, vindt u hier.

Dossiertype
Wetenschappelijk