Welke factoren kunnen artsen ondersteunen in hun beslissing om COVID-19 positieve patiënten al dan niet te laten opnemen in het ziekenhuis?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Samenvattend is er beperkt bewijs dat de volgende signalen van de NEWS-criteria wijzen op een ernstiger COVID-verloop: hoge temperatuur, een ademhalingsfrequentie> 24/minuut en een zuurstofsaturatie <90%. De volgende signalen van de NEWS-criteria zijn suggestief voor een ernstiger COVID-19 verloop: systolische bloeddruk <90 mmHg of >220 mmHg en een verlaagd bewustzijnsniveau. Bovendien moet men rekening nemen met andere risicofactoren zoals leeftijd en mogelijke comorbiditeiten wanneer dit besluit tot ziekenhuisopname moet worden genomen. 

Meer info en referenties, vindt u hier

Dossiertype
Wetenschappelijk