Wat is de meerwaarde van antibiotica voor het vermijden van hospitalisatie bij patiënten met een COVID-19 infectie? Wanneer opstarten?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Bij gebrek aan groot aantal studies werden ook studies die betrekking hadden op SARS- CoV geïncludeerd. De incidentie van bacteriële surinfectie was zeer uiteenlopend van 1%-23%, waarbij wel vooral atypische kiemen werden geobserveerd. De meeste patiënten die gehospitaliseerd worden ontvingen ook antibiotica voor preventie en behandeling van bacteriële surinfectie. De enige Europese studie, betreffende behandeling met azithromycine en hydroxychloroquine, een kleine niet geblindeerde RCT, observeerde een gunstige evolutie die sneller verliep bij associatie van azithromycine in vergelijking met monotherapie in vorm van hydroxychloroquine. Het voorschrijven van (hydroxy)chloroquine in de ambulante setting wordt echter door de Belgische gezondheidsinstanties afgeraden om de beperkte voorraad beschikbaar te kunnen stellen voor gehospitaliseerde patiënten. De richtlijnen van de WHO, NHG en Domus medica zijn het er unaniem over eens dat het gebruik van antibiotica niet geïndiceerd is bij COVID-19, ook al worden die in ziekenhuissetting ter preventie/behandeling van surinfectie wel frequent gebruikt.

Meer info en referenties, vindt u hier.
 

Dossiertype
Wetenschappelijk