Kan een sjabloon voor een teleconsult voor triage van patiënten met een mogelijke COVID-19 infectie ontworpen worden (flow-chart), wat wordt bevraagd en wanneer moet patiënt toch gezien worden?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

Aan de hand van enkele sterke meta-analyses, aangevuld met uitgebreide literatuur studies, maakten we een beslisboom om de taak van de telefonische triage gemakkelijker en meer gestructureerd te maken. De meest voorkomende symptomen, risico factoren en comorbiditeit werden met sterk bewijs beschreven. Echter is dit gebaseerd op artikels die gehospitaliseerde patiënten, die overigens een andere etniciteit hebben, beschreven en niet de ambulante patiënten die met hun initiële symptomen een eerste contact zoeken bij de huisarts. Hierover werd geen literatuur gevonden en we moeten concluderen dat deze beslisboom ontwikkeld is op een eerder lage kwaliteit van bewijs. 

Meer info en referenties, vindt u hier.

Dossiertype
Wetenschappelijk