Geeft medische beeldvorming extra informatie over COVID-19 pneumonie en kan dit gebruikt worden in de eerste lijn?

Corona thema
Diagnostiek
Antwoord

RX in de eerstelijnszorg is niet aangewezen voor de diagnose of verwijzing van COVID-19 pneumonie (sensitiviteit van 59.1%). In de tweede lijn is CT scan aangewezen om een bilan op te maken. 

Meer info en referenties, vindt u hier.

Dossiertype
Wetenschappelijk